Het videogesprek start niet na 10 seconden aftelling, wat is er mis?