Jeg vil koble AV1 til et nettverk som bruker en captive portal, hva gjør jeg?