Dvalemodus

Oppdatert 2 months ago av Johanna Dovander

Dvalemodus lar deg definere tidsintervaller hvor skjermen på Komp automatisk skrus av.

Du kan fremdeles videoringe når Komp er i dvalemodus

Gå til:

Innstillinger > Dvalemodus > Legg til tidsintervall

Hvordan Dvalemodus fungerer

Legg til ett eller flere tidsintervaller for Dvalemodus og når du ønsker at det skal gjentas (e.g. mandag og onsdag fra 14:00-18:00).

Ett minutt før vil Komp varsle brukeren om at skjermen vil skrus av, og hvilket klokkeslett den skrus på igjen. Skjermen vil automatisk skrus av.

Hvordan kan brukeren avbryte Dvalemodus på Komp?

Ved å skru Komp av og på igjen kan brukeren avbryte det inneværende tidsintervallet for dvalemodus. Dette vil ikke påvirke fremtidige tidsintervaller.

Hvordan kan jeg avbryte Dvalemodus fra appen?

I appen kan du velge å deaktivere eller slette et tidsintervall om du ikke lenger ønsker å ta det i bruk.


Hva synes du?