Administratorer og brukerroller

Oppdatert 30/3/21 av Simon Oliver Ommundsen

Brukerroller på KOMP

Det finnes to brukerroller i KOMP-appen

Administratorer

Familiemedlemmet som setter opp KOMP vil automatisk bli den første administratoren.

Administratorer kan

 • slette andres innhold og endre varighet
 • fjerne andres tilgang til KOMP
 • legge til og fjerne andre administratorer
 • begrense tilgang til visse funksjoner på KOMP for andre brukere

Brukere

Brukere kan

 • slette og endre sitt eget innhold
 • invitere nye familiemedlemmer (hvis ikke admin har bestemt noe annet)
 • endre på innstillinger på KOMP (hvis ikke admin har bestemt noe annet)

Legg til eller fjern en administrator

Du kan legge til så mange administratorer som du ønsker.

 1. Gå til Innstillinger
 2. Gå til Brukere
 3. Trykk Legg til/fjern administrator
 4. Bruk bryteren for å gi eller fjerne administratortilgang

Brukeren du velger til vil motta et varsel om at de har fått eller mistet administratortilgang.

You can add as many administrators as you want.

Om det kun er én administrator

Du kan ikke fjerne din egen administratortilgang dersom du er den eneste administratoren.

Derfor må du først gjøre et annet familiemedlem til administrator før du fjerner din egen tilgang.


Hva synes du?