Administratorer og brukerroller

Oppdatert 10 months ago av Johanna Dovander

Brukerroller på Komp

Det finnes tre brukerroller i Komp-appen

Administratorer

Familiemedlemmet som setter opp Komp vil automatisk bli den første administratoren.

Administratorer kan

 • slette andres innhold og endre varighet
 • fjerne andres tilgang til Komp
 • legge til og fjerne andre administratorer
 • begrense tilgang til visse funksjoner på Komp for andre brukere
 • se alt innhold posted på Komp

Brukere

Brukere kan

 • slette og endre sitt eget innhold
 • invitere nye familiemedlemmer (hvis ikke admin har bestemt noe annet)
 • endre på innstillinger på Komp (hvis ikke admin har bestemt noe annet)

Begrensede brukere

Som administrator for en Komp kan du velge å gjøre andre brukere til Begrensede brukere. En begrenset bruker kan

 • kun se og redigere sine egne poster
 • kan ikke endre innstillinger eller invitere brukere til Komp
 • kun administratorer kan se innhold postet av begrensede brukere

Hvordan gir jeg en bruker begrenset tilgang?

 1. Trykk på innstillinger, øverst i høyre hjørnet
 2. Under Brukere trykker du Alle andre
 3. Finn brukeren du vil gi begrenset tilgang til og trykk på denne
 4. Her vil du få et valg som heter begrenset bruker, bruk bryteren til høyre for å skru dette på

Legg til eller fjern en administrator

Du kan legge til så mange administratorer som du ønsker.

 1. Gå til Innstillinger
 2. Gå til Brukere
 3. Trykk Legg til/fjern administrator
 4. Bruk bryteren for å gi eller fjerne administratortilgang

Brukeren du velger til vil motta et varsel om at de har fått eller mistet administratortilgang.

You can add as many administrators as you want.

Om det kun er én administrator

Du kan ikke fjerne din egen administratortilgang dersom du er den eneste administratoren.

Derfor må du først gjøre et annet familiemedlem til administrator før du fjerner din egen tilgang.


Hva synes du?