Nøkkelordet til KOMP fungerer ikke, hva er galt?

Nøkkelordet til KOMP kan kun brukes én gang. Dersom noen allerede har koblet seg til KOMP ved hjelp av nøkkelordet så trenger du en invitasjon for å koble til. Du vil da motta et eget engangsnøkkelord på SMS.


Hva synes du?