Nøkkelordet til KOMP fungerer ikke, hva er galt?

Oppdatert 30/3/21 av Lizette

Nøkkelordet til KOMP kan kun brukes én gang. Dersom noen allerede har koblet seg til KOMP ved hjelp av nøkkelordet så trenger du en invitasjon for å koble til. Du vil da motta et eget engangsnøkkelord på SMS.


Hva synes du?