Klokke

Oppdatert 11 months ago av Simon Oliver Ommundsen

Hva er Komp Klokke?

Komp Klokke er en klokke med døgnorientering som kan tilpasses alle behov.

Om flere tjenestemottakere skal bruke samme klokkeinnstillinger kan du opprette en mal som kan gjenbrukes.

Video

Se video som forklarer hvordan man endrer innstillinger for en klokke, og hvordan man oppretter en mal.

Endre en klokke

Du kan endre klokker under Klokke i applikasjonsmenyen.

  1. Velg Kompen du ønsker å endre klokken til fra listen
  2. Trykk Rediger
  3. Velg ønskede innstillinger, eller velg en mal
  4. Trykk Lagre

Opprette en mal

  1. Velg Maler fra menyen
  2. Trykk Opprett ny mal
  3. Oppgi et navn på malen
  4. Velg ønskede innstillinger
  5. Trykk Lagre


Hva synes du?