Nøkkelord og hemmelig kode

Oppdatert 10 months ago av Johanna Dovander

Hva er et nøkkelord?

Nøkkelordet kobler en AV1 med elevens mobile enhet. Av sikkerhetsårsaker kan et nøkkelord bare brukes én gang. Dette er for å sikre at bare én enhet er koblet til AV1, og at det er riktig bruker som får tilgang.

Når må jeg bruke nøkkelordet?

Du må benytte nøkkelordet når:

  • Du kobler til AV1 for første gang. Benytt engangs nøkkelordet som følger med i esken
  • Du skal bytte enhet, f.eks fra smarttelefon til nettbrett
  • En ny bruker skal ta i bruk AV1

 Vi sender kun nøkkelord til den registrerte AV1-kunden eller en kontaktperson de har oppgitt. Vi sender ikke nøkkelord via chat.

Nøkkelordet kan også brukes én gang av en lærer, foresatt eller IT-avdelingen for å koble til AV1 Assistant-appen.

Hemmelig passord

Som en ekstra sikkerhet lager brukeren en 4 siffret passord som de må bruke hver gang de åpner appen. Dette passordet skal være hemmelig, kun for den som bruker AV1 appen. Passordet kan endres i innstillingene i AV1 appen.


Hva synes du?