Opprette, endre og slette en gruppe

Oppdatert 10/4/20 av Simon Oliver Ommundsen

Opprette en gruppe

 1. Trykk på Grupper i applikasjonsmenyen.
 2. Trykk på Opprett ny gruppe
 3. Oppgi gruppens navn og, dersom ønskelig, en beskrivelse av gruppen

Legge til ansatte i en gruppe

For at en ansatt skal ha tilgang til å bruke en KOMP må de være i samme gruppe som KOMPen.

 1. Trykk Legg til ansatt
 2. Velg ansatt fra listen eller bruk søkefeltet
 3. Trykk Legg til [antall] ansatte

Legge til KOMPer i en gruppe

For at en KOMP skal kunne brukes av ansatte må den være i samme gruppe som dem.

 1. Trykk Legg til KOMP
 2. Velg KOMP fra listen eller bruk søkefeltet
 3. Trykk Legg til [antall] KOMPer

Opprette en undergruppe

 1. Trykk Opprett ny undergruppe
 2. Følg stegene over

Endre en gruppe

Dersom du ønsker å endre navnet eller beskrivelsen av gruppen kan du gjøre dette ved å trykke Rediger.

Lagre endringene dine når du er ferdig.

Slette en gruppe

For å slette en gruppe må du gå inn på gruppesiden til gruppen du ønsker å slette.

Nederst på siden trykker du på knappen Slett denne gruppen

Det er kun administratorer og gruppeledere som kan slette grupper.


Hva synes du?