AV1-nøkkelordet fungerer ikke, hva gjør jeg?

Oppdatert 10 months ago av Sven Inden

Hvis du får en melding om at nøkkelordet ikke fungerte er det enten fordi det har blitt brukt tidligere, eller fordi det er skrevet feil. Dobbeltsjekk at det er skrevet riktig. Av sikkerhetsårsaker kan et nøkkelord bare brukes én gang. Dette er for å sikre at bare én enhet er koblet til AV1, og at det er riktig bruker som får tilgang.

Er du en skole eller en organisasjon som har flere AV1? Ta kontakt med vår kundestøtte for å få tilgang til vårt administrasjonsverktøy hvor du kan generere nye nøkkelord.


Hva synes du?