Kan AV1 brukes når den lader?

Oppdatert 3/8/21 av Sven Inden

Ja, AV1 kan brukes når den lader!

Om AV1 er helt utladet vil den trenge å bli ladet i ca. 30 minutter (modell AV2)/2-3 timer (modell AV1b) før den vil fungere optimalt igjen. Om du logger på før AV1 har tilstrekkelig med batteri kan du oppleve at du blir kastet ut av videostrømmen da AV1 ikke har nok batteri til å opprettholde strømmingen.


Hva synes du?