Viloläge

Updated 2 months ago by Johanna Dovander

I viloläge kan du planera en tid som Komp automatisk stängs av och startas på.

Du kan fortfarande ringa videosamtal när Komp är i viloläge.

Gå till:

Inställningar > Viloläge > Tidsinställning

Hur viloläge fungerar

Lägg till en eller flera tidsluckor där du vill att Komp ska stängas av och slås på. Du kan även fylla i vilka dagar detta ska gälla (t.ex. måndagar och onsdagar från 14:00 - 18:00).

En minut innan Komp stängs av meddelas användaren om detta och kan se vid vilken tidpunkt den kommer startas igen. Skärmen stängs sedan av automatiskt.

Hur kan användaren avbryta viloläget?

Genom att stänga av och slå på enheten kan användaren avbryta det aktuella viloläget. Detta påverkar dock inte de framtida vilolägen som schemalagts.

Hur kan jag avbryta viloläget från appen?

I appen kan du välja att inaktivera eller radera en tidslucka om du inte längre vill använda den.


How did we do?