Administratörer och användarroller

Updated 13/1/21 by Simon Oliver Ommundsen

Användarroller på KOMP

Det fins två användarroller på KOMP.

Administratörer

Familjemedlemmen som fört installerar KOMP kommer automatisk bli tilldelad rollen som den första administratören.

Administratörer kan

  • Radera andra familjemedlemmars innehåll och redigera varaktighet.
  • Ta bort deras tillgång till KOMP
  • Lägga till och ta bort andra administratörer

Användare

Användare kan

  • radera och redigare sitt eget innehåll
  • invitera nya familjemedlemmar

Lägg till och ta bort en administrator

Du kan lägga till så många administratörer som du önskar.

  1. Gå til Inställningar
  2. Gå till Användare
  3. Tryck på Lägg till/ta bort administrator
  4. Använd brytaren för att ge eller återkalla administratörstillgång.

Användaren du lägger till kommer få en underrättelse om att dom har blivit tillagd eller tagit bort som administrator.

Om det bara fins en administrator

Du kan inte ta bort din administrator tillgång eller ta bort din tillgång til KOMP om du är den enda administratören.

Därför måste du först välja et annat familjemedlem som kan vara administrator inna du kan ta bort din egen tillgång.


How did we do?