Introduktion till Grupper

Uppdaterad 3 months ago av Anders Ruud Sørli

Vad är en grupp?

Grupper låter dig organisera personal och Komps och definiera personalens behörigheter. Både personal och Komps kan ingå i flera grupper och personal kan ha olika behörigheter i olika grupper.

Alla anställda måste ingå i en grupp för att kunna använda Komp Manage.

Det är också möjligt att skapa undergrupper.

Hur fungerar grupper?

I sin enklaste form kan du skapa en grupp bestående av alla medarbetare och Komps i din organisation. Alla anställda kommer att se alla Komps, men vilka åtgärder de kan utföra beror på deras behörighet.

Ett naturligt sätt att skapa grupper är avdelningar, sektioner eller team. Skapa helt enkelt en grupp för varje avdelning och lägg till personalen och Komps som tillhör den avdelningen.

Du kan skapa undergrupper om en avdelning är indelad i mindre sektioner eller team. Vi rekommenderar att du undviker för många undergrupper eftersom det kan vara svårt att hålla överblicken.


Vad tycker du om denna sidan? Skicka gärna din synpunkt till info@noisolation.com