Hur kommer jag igång med AV1?

Bli bekant med AV1

Vi har skapat den här guiden för att hjälpa dig med att koppla upp din AV1 på skolan. Den är riktad mot lärare och IT-personal och vill ta dig genom stegen du behöver för at AV1 skall vare klar för eleven att änvända.

Vi rekommenderar at du blir bekant med AV1 och säkerställer at den fungerar innan man för över den till eleven.

Den här artikeln skiljer sig baserad på vilken model av AV1 du har. Vilken modell du har står på etiketten på boxen den anlände i.

Ladda AV1

Komma igång - modell AV2 

 1. Anslut AV1 till laddaren
 2. Sätt på AV1 genom att trycka på den lilla knappen på baksidan
 3. Ljusremsorna på framsidan kommer börja blinka.
  När blinkningen slutar och ljuset blir vitt är AV1 klar för användning.
   
 Om AV1 blinkar eller pulserar med rött betyder det att AV1 är i ett område med svag mobiltäckning. Försök att flytta på AV1, eller lägg till ett Wi-fi nätverk.

Kom igång - AV1(b)

 1. Koppla AV1 till laddaren.
 2. Då startar AV1. Ljuset på huvudet och framme på undersidan kommer sätta i gång.

  Efter et par minuter will ljuset på huvudet ändras från ett rött kors till grönt.
  AV1 är nu klar för att användas.
Om huvudet inter har blivit grönt efter 5 minuter, så är AV1 i ett område med dålig mobiltäckning. Försök att flytta på AV1, eller lägg till ett WiFi-nätverk.

 Ladda ner AV1 appen

Ladda ner AV1 appen på din telefon eller surfplatta. Den hittar du i App Store, eller Google Play Store

Om du testar AV1 på en annan enhet än eleven kommer att använda kommer du behöva be om ett nytt nyckelord senare.

 Ladda ner AV1 Assistant appen

AV1 Assistant Appen är en ressurs för lärare, IT-personal, föräldrar eller vårdnadshavare som administrerar en eller fler AV1 robotar för sitt eget barn, eller för barn som använder roboten i sin skola.

I appen kan du enkelt kolla upp robotens status, hantera WiFI nätverk. Du har tillgång til felsökning , slå upp i ressurser och chatta med kundstöd.

AV1 Assistant appen laddas ner på assistentens egen telefon eller surfplatta och är tillgänglig i App Store och Google play Store.

Testa AV1

I AV1 appen (röd logo) ange nyckelordet som ligger i boxen, eller som du har fått via mejl. Du måsta skapa en enkel pinkod för att testa, och du måste akseptera villkoren.

Vad är ett nyckelord? Ett nyckelord är en engångskod som synkar din enhet till AV1 via end-to-end-kryptering.

Du kan lägga till WiFi nätverk via innställningskuggen på hemskärmen.

Nu är du klar för att testa AV1. Hitta muteknappen i appen (nere på vänster sida) så att om du är i samme rum som AV1 slipper feedback. Vi rekommenderar att testa AV1 på olika platser på skolan, och at du testar alla funktionerna. .

Nu är allt klart på skolan, och du kan ge roboten vidare til läraren i klassen. Du har använt engångs nyckelordet under testen, så du måste be om att få ett nytt nyckelord som du ger til studenten som skal använda AV1.

Nyckelord kan du får genom att kontakta oss via telefon, livechat, eller genom at mejla support@noisolation.com Keywords can be requested via phone, livechat or by emailing support@noisolation.com (uppge AV1s serienummer.).


How did we do?