Hur lägger jag till ett nätverk till KOMP?

Updated 8/6/20 by Lizette

WiFi-nätverk lägger du till via Bluetooth i appen.

NB! För att lägga till ett nätverk på KOMP, måste du vara i samma rum som KOMP

Följ dessa steg.

  1. Säkerställ att KOMP är installerad.
  2. Öppna appen
  3. Trykk Inställningar > Wifi
  4. Tryck Lägg till Wifi
  5. Säkerställ att Bluetooth är på, på din enhet
  6. Välj nätverket från listan
  7. Tryck Nästa

 

Följande porter måste vare tillgängliga för KOMP

EV1 modellen:

- 22: SSH 

- 51051: gRPC

EV2 modellen:

TCP: ev-grpc.noisolation.com port 443

TCP: ev-gateway.noisolation.com port 443

TCP: ev-gateway.noisolation.com port 51051

TCP: upgradesrv.noisolation.com:443

TCP: upgradesrv1.noisolation.com:443

UDP: global.stun.twilio.com:3478

UDP: global.turn.twilio.com:3478


How did we do?