AV1s integritetsfunktioner

Updated 6/3/20 by Simon Oliver Ommundsen

Vi vet att integritetsskydd, för er som lärare och för era elever, är otroligt viktigt. AV1 är ett innovativt produkt, och på så sätt kan idéen om att ta in en enhet med ett kamera kan värka skrämmande. Det är anledningen till at vi har designat enheten med integritetsskydd och säkerhet i främst i tankarna från början och har byggt in flera lag med säkerhet.

Den kan inte spela in

AV1 sänder en direktsändning mellan roboten och till AV1 brukarens surfplatta. Ingen data blir lagrad, och direktsändningen är end-to-end krypterad, som betyder at det är omöjlig för alla externa parter, inkluderat oss, at få tillgång til sändningen.

Skärmdump är förbjudet

Att spela in eller ta en skärmdump inte tillåtet. Om man försöker, beroende på typen, så kommer direktsändningen automatisk avbrytas, eller No Isolation vill få besked, og reserverar sig rätten at deaktivera AV1.

Klart synlig när den är aktiv

Du vet at AV1 är aktiv, eftersom huvudet kommer lyftas upp, och ögonen lyser up. AV1 sänder en-vägs video, så at användaren kan se det AV1 ser, men du kan inte se dom (et resultat av att testa med sjuka barn - dom vill vara involverade, men inte nödvändigtvis bli sett av sina kamrater).

En användare

Bare en AV1 användare kommer kunna koppla til en enkelt AV1. Användarens app är tillgänglig via en hemlig 4-sifrig kod, och det krävs at dom måste acceptera No Isolations allmänna villkor, som säger att bara en AV1 användare kommer använda appen. .

Samtyckskrav

Skolorna behöver inte enligt lag samla in tillstånd från föräldrarna till andra barn i klassen för at använda AV1, men det kan vara skolan val att göra det om dom finner det nödvändligt. 

Hantera bekymmer

Oro från föräldrar eller personal kan uppstå från inledande brist på förståelse av teknologien. Vi har förslag på informationsskriv som är tillgängliga för er att redigera och skicka ut för att utbilda andra om hur AV1 fungerar.

GDPR tillmötesgående

No Isolation behöver inte, och frågar inte, efter någon personlig information om användaren av AV1. Vi lagrar bara kunddata (t.ex namn och kontaktinformation til skolan) för at behandla en beställning och betalning.


How did we do?