Social distansering - lägg till ett nätverk på avstånd

Updated 8/1/21 by Ina Lober

Baserat på råd om social distansering rekommenderar vi att man startar upp KOMP innan den levereras till din släkting.

KOMP behöver WiFi eller mobilt bredband för att fungera. Första gången du startar upp KOMP måste du koppla den till den mobila enheten via Bluetooth och därför vara i samma rum som KOMP.

Därefter kan du manuellt lägga in WiFi-information om nätverket där KOMP till slut ska placeras. Du måste ange namnet på nätverket (SSID) och lösenord.

Så snart detta är lagt in via appen kan KOMP levereras till din släkting och kommer automatiskt hitta nätverket när KOMP sätts på.


How did we do?