Hur ändrar jag språk i Komp?

Updated 5 months ago by Johanna Dovander

Du ändrar det i appen:

  1. Tryck Inställningar > Välj språk
  2. Välj språk från listan
  3. Tryck på Spara

Language.png


How did we do?