Vad är en medhjälpare?

Updated 6/3/20 by Simon Oliver Ommundsen

En medhjälpare är en person som tar extra hand om AV1, det kan vara en IT-pedagog, en lärare eller en förälder.  

Genom "AV1 assistant" appen, kan du se AV1's status, hantera WiFi nätverk, få tillgång till problemlösning och chatta med vår support.

Relaterade artiklar

Hur registrerar jag mig som medhjälpare?


How did we do?