Vad är en medhjälpare?

Updated 17/8/20 by Simon Oliver Ommundsen

En medhjälpare är en person som tar extra hand om AV1. Det kan vara en IT-pedagog, en lärare eller en förälder.  

Genom "AV1 Assistant" appen, kan du se AV1s status, hantera WiFi-nätverk, få tillgång till problemlösning och chatta med vår support.

Relaterade artiklar

Hur registrerar jag mig som medhjälpare?


How did we do?