Skapa, redigera och ta bort en grupp

Uppdaterad 3 months ago av Anders Ruud Sørli

Skapa en grupp

 1. Klicka på Grupp i applikationsmenyn
 2. Klicka Skapa
 3. Skriv in gruppens namn och, frivillig, en beskrivning

Lägg till anställda till gruppen

Anställda måste ingå i en grupp för få tillgång till Komps

 1. Gå till den Personal, klicka Lägg till
 2. Välj den anställda
 3. Klicka Spara

Lägg till Komps till en grupp

 1. Gå till Grupper och klickan på den grupp du vill lägga till Komps till
 2. Scrolla ner till Komps, klicka Lägg till
 3. Välj en Komp
 4. Klicka Spara

Skapa undergrupper

 1. Gå till undergrupper, klicka Lägg till
 2. Följ stegen ovan

Redigera en grupp

Klicka Redigera om du vill ändra gruppens namn eller beskrivning.

Spara dina ändringar när du har redigerat färdigt.

Ta bort en grupp

Gå till gruppen du vill ta bort och scrolla längst ner på sidan. Go to the group you want to delete and scroll down to the bottom of the page.

Klickan Radera Grupp och följ stegen på skärmen.

Det är endast systemadministratörer och den som är ansvarig för gruppen som kan ta bort en grupp.


Vad tycker du om denna sidan? Skicka gärna din synpunkt till info@noisolation.com