Var ser jag serienummeret på AV1?

Updated 6 months ago by Sven Inden

Serienummeret hittar du i appen eller på klisterlappen under AV1.

I appen:

  • Tryck Inställningar > Om din AV1> Serienummer.

Du får snabb assistans från No Isolations kundtjänst om du uppger serienumret när du tar kontakt.


How did we do?