Hur länge håller AV1s batteri?

Updated 16/7/21 by Sven Inden

Det är beroende på om AV1 används för att streama eller inte. Om AV1 inte streamar sjunker batterinivån långsamt.

Modell

Streaming

Standby

AV2

5-6 timmar

10 timmar

AV1b

~ 6 timmar

15-20 timmar


How did we do?