Kan jag kontrollera volymen på AV1?

Updated 5 months ago by Lizette

AV1s volym i klassrummet kan endast styras av den elev som använder skolroboten. Eleven kan i sin app trycka på högtalarknappen och reglera om de vill viska eller prata i dämpat, normalt eller högt tonläge. Det finns ingen volymknapp på själva AV1.


How did we do?