Konversationen börjar inte efter nedräkningen, vad är fel?

Updated 26/8/21 by Lizette

Detta beror på att nätverket där KOMP användaren är, eller där du är, är för svagt för att genomföra ett samtal.


How did we do?