Konversationen börjar inte efter nedräkningen, vad är fel?

Detta beror på att nätverket där KOMP användaren är, eller där du är, är för svagt för att genomföra ett samtal.


How did we do?