Lägga till och redigera bilder

Updated 4 months ago by Caroline Solberg Moen

  1. Skicka en ny bild till Komp genom att trycka på Lägg till. Välj en bild från ditt galleri eller ta ett nytt foto.
    Det är möjligt att redigera en bild efter att den har skickats. På hemskärmen trycker du på de tre punkterna bredvid bilden och trycker på Redigera.
  2. Du kan även hur mycket du vill visa av bilden genom att trycka på ett hörn i ramen och dra den till rätt storlek. Tryck sedan på mitten av ramen för att flytta den på rätt plats.
  3. Du kan lägga till text på dina bilder. Texten kan placeras i vilket hörn som helst. Fotot visas först med text och sedan utan text på Komp-skärmen. Därför spelar det ingen roll om texten täcker en del av fotot.
  4. Tryck på Display time för att bestämma hur länge du vill att bilden ska visas på Komp-skärmen.
  5. Tryck på Varaktighet för att bestämma hur många dagar du vill att din bild ska visas på Komp-skärmen.
När du ändrar visningstid eller varaktighet för en bild kommer dessa inställningar att vara desamma nästa gång du laddar upp ett foto
  1. Tryck på Spara


How did we do?