Hur ändrar jag min hemliga kod?

För att ändra din hemliga kod gör du följande:

  1. Öppna AV1-appen
  2. Tryck Inställningar > Ändra hemlig kod
  3. Skriv in din gamla kod
  4. Skriv in din nya kod
  5. Upprepa din nya kod

Change_code.png


How did we do?