AV1s nyckelord fungerar inte, vad skall jag göra?

Updated 5 months ago by Sven Inden

Om du får ett meddelande om att nyckelordet inte fungerar, är det antingen för att nyckelordet har använts tidigare, för att du skrev fel eller för att enheten inte är kopplad til internet. Dubbelkolla att du har skrivit korrekt. Ett nyckelord kan bara användas en gång. Det för att säkerställa att bara en enhet är kopplad till AV1 och att endast den korrekta användaren skall ha tillgång.

Är du en skola eller organisation med fler AV1? Kontakta vår kundsupport för att få tillgång till vårt administrationsverktyg där du kan generera nya nyckelord.


How did we do?