Lägg til ett WiFi-nätverk på AV1

Updated 6/3/20 by Simon Oliver Ommundsen

Hur WiFi på AV1 fungerar

För tekniska specifikationer angående WiFi-nätverk , kika på våran WiFi-guide

AV1 kommer kontinuerlig överäga vad som er bäst av mobiltäckningen och WiFi tillkopplingen, och kommer använda sig av den med bäst prestanda. . Appen kommer visa om AV1 använder WiFi eller 4G. Om du har lagt till ett Wifi nätverk med svag prestanda, kommer AV1 förmodligen välja 4G nätverket i stället If you have added a WiFi network with poor performance, the AV1 will probably choose the cellular network instead och vice versa.

Om du tar bort WiFi nätverket från AV1, kommer all information om nätverket raderas. Om du vill koppla til nätverket vid en senare anledning, måste du lägga till på nytt med användarnamn och lösenord (om det finns).

Lägg till ett WiFi nätverk

Du kan lägga till ett WiFi nätverk genom AV1 appen, eller AV1 Assistant appen. Nätverksinformationen du lägger till på din telefon skickas till AV1 via mobilnätverket, om inget annat nätverk redan är lagt till. Om mobiltäckningen är för dålig kan inte AV1 motta informationen. Om det här är fallet kan du lägga til nätverket via Bluetooth genom AV1 Assistant appen (se under).

AV1 appen
 1. Säkerställ att AV1 är på och har 3G eller 4G täckning.
 2. I AV1 appen, gå till Inställningar → Wifi nätverk → Lägg til nätverk.
 3. Välj nätverket (SSID) från listan
 4. Vänligen notera at WiFi nätverket kan behöva ett användarnamn och/eller lösenord för at tillkopplas.
Om du vil koppla til ett doldt nätverk, vänligen kontakta våran kundstöd
AV1 Assistant Appen

Du kan också lägga till ett WiFi-nätverk med AV1 Assistant appen. Om mobiltäckningen är svag, kan du också lägga til WiFi via Bluetooth.

 1. Säkerställ att AV1 är påslagen
 2. Tryck Inställningar på AV1
 3. Tryck Lägg til nätverk

Om du vill lägga till ett Wifi nätverk via Bluetooth

 1. Säkerställ att Bluetooth är aktiverad på din enhet
 2. Tryck Lägg till via Bluetooth
 3. Vänta till roboten har kopplats till via Bluetooth

Om du vill lägga til ett WiFi nätverk via 4G nätverket.

 1. Tryck Lägg till ett till och välj det önskade WiFi nätverket från listan
 2. Om det önskade nätverket inte visas i listan, tryck Visas inte nätverket? Och välj Tillägg manuelt för att skriva in nätverksnamnet (SSID), lösenordet och användarnamn (om det behövs). Var medveten om STORA och små bokstäver.
Var medveten om att listan på nätverk som visas är nätverken där AV1 är placerad.


How did we do?