Gruppansvarig

Updated 10/4/20 by Simon Oliver Ommundsen

Vad är en gruppansvarig?

Gruppansvarig fungerar som en superanvändare i sin grupp. Det kan för exempel vara en sektionsledare eller en team-ledare.

En grupp kan bestå av en eller flera gruppansvariga.

En gruppansvarig kan:

  • Administrera tillgångar för de anställda i gruppen
  • Skapa undergrupper
  • Ändra innehåll som är skapat an någon av de anställda i gruppen.

Hur gör man en anställd till gruppansvarig

  1. Gå till gruppen där du önskar att upprätta en gruppansvarig
  2. Gå til seksjonen Gruppeledere og Gå till sektionen gruppansvarig och klicka Lägg till
  3. Hitta den i personalen som ska vara ansvarig för gruppen och klicka Spara


How did we do?