Streama och använda AV1

Updated 14/10/20 by Simon Oliver Ommundsen

Streama med AV1

När AV1 är konfigurerad kan du starta en videoström till klassrummet.

Bara tryck tillkoppla, så kommer AV1 att starta en stream.

Flytta AV1

Du kan rotera AV1 och luta huvudet upp och ner genom att swipa i riktningen du vill flytta dig.

Volum kontroll

Du kan ändra volymen på AV1 för att spegla hur högt/lågt du vill prata.

Du kan välja mellan dämpat, viska, normalt och högt.

AV1 call menu showing placement of volume control

Räck upp handen

Om du vill räcka upp handen i klassrummet, tryck på Räck upp handen-knappen.

AV1 call menu showing placement of raise hand button

Passiv modus

Om du inte känner dig så bra, och bara önskar att delta passivt i klassen, kan du göra AV1s ljus på huvudet blått genom att trycka på Passiv modus-knappen.

AV1 call menu showing placement of passive mode button

Ändra uttrycket på AV1s ögon

Vänligen observera: Denna funktion är bara tillgänglig på AV2 och efterföljande modeller.

AV1s ögon kan ändras i appen när roboten används.

Uttrycken kommer att visas på AV1 omedelbart, och kommer inte att ändras förrän du valt ett annat uttryck.

Du kan välja mellan:

  • Ledsen
  • Glad
  • Fundersam
  • Neutral 
AV1 call menu showing placement of expression buttons

Koppla från streamen

Du kan avsluta AV1-streamen genom att trycka på den röda telefonsymbolen.


How did we do?