Streama och använda AV1

Updated 6/3/20 by Simon Oliver Ommundsen

Streama med AV1

När AV1 är konfigurerat kan du starta en videström till klassrummet.

Bara tryck tillkoppla, så vill AV1 starta en stream.

Flytta AV1

Du kan snurra AV1 runt om, och luta huvudet upp och ner genom att swipa i riktningen du vill flytta dig.

Volum kontroll

Du kan ändra volymen till AV1 för att spegla hur du vill prata.

Du kan välja mellan dämpat, viska, normalt och högt. .

AV1 call menu showing placement of volume control

Räck upp handen

Om du vill räcka upp handen i klassrummet, tryck på Räck upp handen knappen

AV1 call menu showing placement of raise hand button

Passiv modus

Om du inte känner dig så bra, och bara önskar att delta passivt i klassen, kan du göra AV1s ljus på huvudet blå, genom att trycka på Passiv modus knappen.

AV1 call menu showing placement of passive mode button

Ändra uttrycket på AV1s ögon

Vänligen observera: Denna funktion är bara tillgänglig på AV2 och efterföljande modeller

AV1s ögon kan ändras i appen när roboten används.

Uttrycken kommer visas på AV1 omedelbart, och kommer inte ändras förrän du valt ett annat uttryck.

Du kan välja mellan:

  • Ledsen
  • Glad
  • Fundersam
  • Neutral 
AV1 call menu showing placement of expression buttons

Koppla ifrån streamen

Du kan avsluta AV1 streamen genom att trycka på den röda telefonsymbolen. Y


How did we do?