Vad är AV1 och hur fungerar den?

Updated 17/12/20 by Simon Oliver Ommundsen

AV1 placeras i klassrummet, och barnet är hemma eller på sjukhuset med sin enhet. AV1 har en inbyggd kamera och mikrofon för att överföra lektionen tillbaka till barnet. Den integrerade högtalaren gör att barnet kan prata med sina klasskompisar.

Vad kan AV1 göra?

Hemifrån kan barnet kontrollera sin AV1 og interagera med klassen.

  • Barnet kan flytta AV1 genom at rotera den 360 grader eller se upp och ner 70 grader
  • Barnet kan prata och barnets röst blir projicerad in i klassrummet. Man kan dämpa sig själv så att man inte blir hörd av klassen och man kan även viska för att prata med klasskompisarna.
  • Barnet kan låta läraren veta att han/hon har en fråga genom at trycka på hand ikonen. Det får AV1s huvud att blinka.
  • Barnet kan ge AV1s huvud blått ljus om han/hon inte känner sig bra och vil vara mindre aktiv i deltagandet.
  • Barnet kan även ändra AV1s uttryck. AV1 kan uttrycka glädje, att man är förvirrad eller ledsen.

Det gör at barnet kan vara delaktig i lektionen som om han/hon var fysiskt närvarande.

Ta med AV1 vart som helst

Det som fantastisk med AV1 är at den kan användas utanför klassrummet också. Den har ett integrerat 4G SIM-kort, som betyder att den kan vara med ut på lekplatsen, på skolresor och även på födelsedagskalas.

Ljussignaler på AV1

AV1s ljussignaler indikerar nätverkets prestanda och batterinivå.

Ljusremsorna på "axlarna" indikerar robotens status:

Vitt ljus

AV1 är påslagen och klar för att användas.

Blinkande vitt

Robot söker efter nätverket eller återkopplar.

Blinkande rött

Roboten försöker fixa ett problem/ingen internet tillkoppling.

Blinkande rött och vitt

Kritiskt lågt batteri.

Blinkande snabbt rött

Roboten är helt tom för batteri och behöver laddning. Det kommer ta ca 30 minuter med laddning innan du kan använda AV1 för streaming.

Ljusen på huvudet

Färgerna på huvudljuset indikerar följande:

Vitt ljus

AV1 streamar och eleven önskar att delta aktivt.

Blått ljus

AV1 streamar och eleven önskar att vara passivt deltagande.

Pulserande ljus

Eleven räcker upp sin hand.

Ljusen bak

Ljusen på baksidan indikerar nätverkskvaliteten (blått), respektive batterinivå (grönt). 

AV2_-_WiFi___Battry_indicators.png


How did we do?