Kan man lägga til WiFi från distans?

Updated 21/5/20 by Lizette

Ja, men du måste kontakta support

Vi kan lägga til nätverk från distans, så länge KOMP är online redan.

Du kan också tillägga ett nätverk även om nätverket inte är tillgängligt. (välj lägg till manuelt under WiFi installationen i appen), så länge du har det korrekta nättverksnamnet (SSID), och lösenordet.


How did we do?