Hur installerar jag Komp?

Updated 24/8/21 by Johanna Dovander

Komp installeras av en familjemedlem genom appen. App-användaren måste vara i samma rum som enheten första gången den installeras.  

  1. Se till att det finns ett trådlöst nätverk i det rum där Komp skall stå (om inte Komp köpts med 4G)

  2. Placera Komp på en stabil yta inom syn och räckhåll för användaren

  3. Anslut strömkabeln till vägguttaget och till Komp

  4. Ladda ner Komp-appen från App Store eller Google Play

  5. Öppna appen och tryckKom igång med Komp
  6. Följ anvisningarna i appen för att slutföra installationen


How did we do?