Introduktion till grupper

Updated 2 months ago by Simon Oliver Ommundsen

Vad är en grupp?

Grupper låter dig organisera anställdas och tjänstemottagares KOMPer och välja vilken tillgång de anställda ska ha. Både personal och KOMPer kan tillhöra flera grupper och anställda kan ha olika tillgångsnivå i olika grupper..

Alla personal måste tillhöra en grupp för att kunna använda KOMP Pro.

Det är också möjligt att skapa undergrupper.

Hur fungerar grupper?

På enklaste nivå kan man upprätta en grupp som består av alla anställda och alla KOMPer som finns i organisationen. Alla anställda kan då se alla KOMPer men vad de kan skapa för innehåll och kommunicera med KOMP beror på deras tillgångsnivå.

Ett naturligt sätt att dela in grupper är efter avdelning, sektioner eller team. Då kan du skapa en grupp för varje avdelning som innehåller de anställda på den avdelningen och lägga till deKOMPer som tillhör deras tjänstemottagare.

Om en avdelning är indelad i mindre sektioner så kan du skapa en grupp för avdelningen och undergrupper för varje sektion. Vi rekommenderar att man undviker att att skapa många nivåer med undergrupper eftersom det snabbt kan bli svårt att ha en bra översikt.


How did we do?