Kan jag använda ett annat SIM-kort till min Komp?

Updated 4 months ago by Johanna Dovander

Tyvärr är det inte möjligt att använda Komp med ett annat SIM-kort eller via en annan leverantör. Komp-enheten levereras som standard med ett fast SIM-kort.

SIM-korter kan endast användas med Komp-enheten. Om SIM-kortet sätts i en annan enhet blockeras kortet.


How did we do?