Felmeddelande: Någon har redan använt det nyckelordet

Updated 16/7/21 by Sven Inden

Av säkerhetsskäl kan endast en medhjälpare lägga till en AV1 genom att använda nyckelordet. Du kommer att se detta felmeddelande om nyckelordet redan har använts.

För att få tillgång till AV1 kan du be en registrerad medhjälpare lägga till dig via deras Assistant-app eller så kan du bli tillagd via AV1-appen som eleven använder.

Relaterade artiklar

Hur lägger jag till en AV1 i AV1 Assistant?


How did we do?