Hur lång tid tar det att ladda AV1s batteri?

Updated 3/8/21 by Sven Inden

AV1 behöver ladda 8-10 timmar för att bli fulladdad.

För att fungera optimalt behöver AV1 ha en viss batteriprocent. Om batteriet är helt urladdat, behöver modell AV2 laddas i ca. 30 minuter innan du kan börja använda den (samtidigt som den laddas), modell AV1b behöver laddas i 2-3 timmar innan du kan börja använda den (samtidigt som den laddas).


How did we do?