Videoströmmen hackar/ljudet är dåligt, vad är fel?

Updated 4 months ago by Sven Inden

Dålig kvalitet på videoströmmen kommer av svag tillkoppling, antingen på AV1s sida, eller på användarens.

Vänligen försök följande:

  1. Kolla AV1s tillkoppling.
    1. Om AV1 är tillkopplat 4G, försök koppla til WiFi.
    2. Om AV1 är kopplat til WiFi kan du försöka ta bort WiFi-nätverket och använda mobilnätet istället.
  2. Om det inte hjälper, kan det hända att nätverket där du befinner deg har svag tillkoppling.
    1. Om din surfplatta eller telefon är tillkopplat mobilnätverket, se om du kan koppla den till et WiFi-nätverk.
    2. Om din surfplatta eller telefon är kopplat til WiFi kan du försöka att använda mobilnätverket istället.

Vänligen ta kontakt med vår kundsupport om inget av det ovanstående hjälper.


How did we do?