Hur ofta bör AV1 laddas?

Updated 3/8/21 by Sven Inden

AV1 behöver laddas efter att den används. Vi rekommenderar att man laddar AV1 varje natt. Använd endast medföljande laddare.

Specifikationer Laddare:

Modell AV2: 5V ⎓ 3A. Laddarens modellnummer: YS16-0503000x.

Modell AV1b: 5V ⎓ 2A. Laddarens modellnummer: T5454DV.


How did we do?