Kan AV1 användas med laddaren i?

Absolut!

Om AV1 är slut på batteri, behöver den laddas i ca 30 minuter (modell AV2)/2-3 timmar (modell AV1b) innan den kan användas även om den är kopplat till laddaren. Om du kopplar til AV1 innan den är laddad nog, kan du uppleva att appen kopplar från om du streamar. Batterikapaciteten är då för låg för att upprätthålla videoströmmen.


How did we do?