Kan AV1 användas med laddaren i?

Updated 3/8/21 by Sven Inden

Absolut!

Om AV1s batteri är tomt, behöver den laddas i ca. 30 minuter (modell AV2) eller 2-3 timmar (modell AV1b) innan den kan användas. Detta även om den är kopplad till laddaren. Om du använder AV1 innan den är tillräckligt laddad, kan du uppleva att appen kopplar från om du streamar. Batterikapaciteten är då för låg för att upprätthålla videoströmmen.


How did we do?