Hur startar jag om Komp?

Updated 1 week ago by Johanna Dovander

Följ dessa steg för att starta om Komp:

  1. Dra ut strömkabeln
  2. Vänta 10 sekunder
  3. Sätt in strömkabeln igen


How did we do?