Hur startar jag om Komp?

Uppdaterad 3 months ago av Johanna Dovander

Följ dessa steg för att starta om Komp:

  1. Dra ut strömkabeln
  2. Vänta 10 sekunder
  3. Sätt in strömkabeln igen


Vad tycker du om denna sidan? Skicka gärna din synpunkt till info@noisolation.com