Hur startar jag om KOMP?

Följ dessa steg för att starta om KOMP:

  1. Dra ut strömkabeln
  2. Vänta 10 sekunder
  3. Sätt in strömkabeln igen


How did we do?